1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), Klient może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny. W tym celu należy odesłać zakupiony towar w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki na podany niżej adres: RADIO HIT-MARFIX, ul.Ptasia 3, Włocławek 87-800
  2. Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko wtedy, gdy zwracane produkty nie były używane, nie są uszkodzone.
    //
    Ograniczenie prawa do odstąpienia

Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy kupujący otworzył zapieczętowane opakowanie nagrania dźwiękowego,